În prima sesiune parlamentară obiectivul principal a fost familiarizarea cu procedurile parlamentare, exercitarea unei opoziții active în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități din care fac parte și exprimarea unor opinii corecte față de problemele juridice și politice supuse dezbaterii parlamentare.

Inițiative legislative

1. BP105/23-03-2017 – la Senat
Propunere legislativă privind conținutul de acizi graşi transnesaturaţi
(AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman – Proiectul își propune reducerea riscului de boli cardiovasculare și îmbunătățirea nivelului de sănătate a cetățenilor din România, prin limitarea conținutul de acizi graşi
trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman.
2. BP170/03.05.2017 – la Senat
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990.
3. BP189/16.05.2.017 – la Senat
Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
4. BP224/30.05.2017 – la Senat
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.
5. BP297/28.06.2017 – la Senat
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. BP300/29.06.2017 – la Senat
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.
7. BP308/30.06.2017 – la Senat
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

Amendamente

1. PLX 137/2017 – Respins
Proiectul de Lege pentru respingerea OUG nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal și al Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. Amendamente referitoare la efectele tranzitorii ale OUG nr. 13/2017.
2. PLX 10/2017 – Respins
Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Referitor la modificarea art. 8 alin. 2 – recunoașterea calității de mijoc de probă a proceselor-verbale.
3. PLX 333/2015 – Respins
A proiectului de Lege pentru modificarea art.301 şi art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. Pentru punerea în acord a textului incriminator al infracțiunii de conflict de interese cu Decizia nr. 603/2015 a CCR.
4. PLX nr. 107/2017 – Respins
A proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. Amendamentul era menit să înlature unele dispoziții declarate ulterior neconstituționale.

Interpelări și întrebări

07-03-2017 – Ministerul Educației Naționale
Lămuriri referitoare la Nota 25883/07022017 a Ministerului Educaţiei Naţionale Raspuns nr. 8540/13-04-2017.

Declarații politice

13-06-2017
Techirghiol, o nouă „Roșia Montana” a României?

Proiecte de hotărâri

1. PHCG nr. 51/2017
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților

Moțiuni

1. 1/13.06.2017
Când sănătatea va fi fost o prioritate?.

Alte activități în Parlament

31-03-2017
Participare la dezbaterea “Fără penali în funcții publice”.

Activitatea în circumscripție

01-02-2017 – Deschidere cabinet parlamentar
Audiente săptămânale, în fiecare zi de vineri, luarea de cuvânt în cadrul ședințelor de consiliu local, participarea la dezbateri publice, solicitări de informații către autoritatea publica locala, întâlniri cu primarii din jud. Constanța, participarea la evenimente oficiale, participarea la emisiuni TV în calitate de parlamentar USR, etc.

Propuneri legislative: 7
Amendamente: 4
Interpelări și întrebări: 1
Declarații politice: 1
Luări de cuvânt: 18
Proiecte de hotărâri: 1
Moțiuni: 1

Doresc ca intreaga mea activitate sa reflecte respectul fata de romani.Vreau sa contribui la definirea unui cadru legislativ favorabil formarii profesionale a tinerilor astfel incat acestia sa isi poata cladi o viata buna si implinita, aici, in Romania. Militez pentru obligativitatea predarii in scoli a notiunilor de educatie financiara si educatie anticoruptie, pentru cultivarea pe scara larga a valorilor de onestitate, harnicie, curaj, responsabilitate, independenta, justitie. Vreau sa promovez proiecte care sa vina in sprijinul mediului de afaceri, aspect esential in dezvoltarea economica a tarii. Doresc sa contribui la consolidarea trinomului cercetare-educatie-mediu de afaceri si sa initiez un cadru legislativ pentru formarea unei retele de centre de competenta in special in domeniul turismului.

Inițiative legislative

1. 22-02-2017 – pe ordinea de zi
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
2. 23-03-2017 – la Senat
Propunere legislativă privind conţinutul de Acizi graşi trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman Proiectul își propune reducerea riscului de boli cardiovasculare și îmbunătățirea nivelului de sănătate a cetățenilor din România, prin limitarea conținutului de acizi graşi trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman.
3. 03-05-2017 – la Senat
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990.
4. 24-05-2017 – la Senat
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor.
5. 30-05-2017 – la Senat
Propunere legislativă Lege pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
6. 12-06-2017 – la Senat
Propunere legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

Amendamente

1. L10/2017 – Respinse
Amendamente la Legea nr.10 din 2017 privind bugetul de stat, 5 amendamente formulate:
1. Alocarea sumei de 5.000 mii lei pentru vouchere cursuri de educatie antreprenoriala în beneficial microîntreprinderilor deja existente.
2. Se propune alocarea sumei de 15.215 mii lei pentru asigurarea finantarii de baza în vederea sustinerii învatamântului professional si tehnic de nivel 5 tertiar nonuniversitar.
3. Se propane alocarea în anul 2017 a sumei de 2.500 mii lei pentru creare de centre de competenta în domeniul turismului ca actiune fundamentala pentru realizarea Programului bugetar 1: Programul de dezvoltare a produselor.
4. Propunem revizuirea sumei estimate la Capitolul 0101-Impozit pe profit, subcapitolul 02-Impozit pe profit de la bancile comerciale.
5. Se propune alocarea în anul 2017 a sumei de 2.000 mii lei pentru vouchere de inovare ca masura de sprijin pentru realizarea Programului: Cresterea competitivitatii produselor industriale.
2. L110/2017 – Respins
Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Referitor la modificarea art. 8 alin. 2 – recunoa?terea calita?ii de mijoc de proba a proceselor-verbale.
Amendament pentru modificarea si completarea L209/ 9 noiembrie 2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea mijloacelor moderne de plata, avand urmatorul cuprins: Art.1, alin. (3) Persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 10.000 euro in echivalent in lei au obligatia sa introduca sisteme moderne de plata.
3. L91/2017 – Admis in comisie
Amendament la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea L227/2015 privind Codul fiscal Art. 291, alin. 3, dupa lit. c se introduce o noua litera d, avand urmatorul cuprins:
d) livrarea de ingrasaminte, fertilizanti naturali si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii si plantarii, precum si prestarile de servicii de tipul celor specific utilizate in sectorul agricol, prevazute prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al minstrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
4. L121/2017 – Admis in comisie

Amendament la propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, avand urmatorul cuprins: „151 – Prin exceptie de la prevederile alin.(1) al art. 15, autoritatile finantatoare pot stabili un program de finantare pentru acordarea de finantari nerambursabile proiectelor ale caror activitati se desfasoara pe parcursul mai multor ani calendaristici, pe intreaga perioada de derulare a proiectelor, in functie de indeplinirea indicatorilor stabiliti anual, care se publica in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, in termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autoritatii finantatoare.”

Interpelări și întrebări

1. 19-06-2017 – Ministerul Muncii si al Justitiei Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de introducere a unui card electronic European pentru servicii si a facilitătilor administrative aferente.
Efecte: Propunerea va reduce sarcina administrativă și va spori securitatea juridică pentru prestatorii de servicii care doresc să înceapă să presteze servicii în alt stat membru atât temporar, cât și în cazul unui sediu secundar. Cardul electronic European pentru servicii va prezenta beneficii si pentru autoritățile din statele membre.
2. 19-06-2017 – Ministerul Transporturilor
Transportul feroviar in dificultate.
Efecte: Imbunatatirea transportului feroviar.
3. 26-06-2017 – Ministerul Educatiei Naţionale
Introducerea unui modul de educatie anti-coruptie si implementarea acestuia.
Efecte: Cultivarea pe scara sociala larga a valorilor de onestitate, harnicie, curaj, responsabilitate, independenta, jusitie.

Declarații politice

N/A

Proiecte de hotărâri

N/A

Moțiuni

N/A

Alte activități în Parlament

15-03-2017
Sesiune de lucru pe probleme de invatamant. Dezbatere privind consilierea in cariera.
03-04-2017
Participare la dezbaterea “Fără penali în funcții publice”.
03-05-2017
Dezbatere pe fondul legii salarizării unitare cu sindicate si patronate.
12-06-2017
Romania competitiva: Un proiect pentru o dezvoltare economica sustenabila.

Activitatea în circumscripție

01-02-2017
Deschidere cabinet parlamentar
01, 02, 28-02 01, 31-03 03, 30-04 02, 29-05 06,12,13-06
Intocmit Raport de activitate pentru luna in curs Finalizat si indosariat Raport de activitate pe luna anterioara Intocmit Raport de activitate pentru prima perioada parlamentara.
06,13,20,27-02
Intocmit Agenda de lucru pentru saptamana in curs
06,13,20,27-03 03,10,24-04 08,15,22,29-05 06,12-06
Transmis si indosariat Agenda de lucru pentru saptamana in curs.
01-02;01-03; 03-04;02-05; 06-06
Intocmit Grafic de activitate pe luna in curs.
Up-date progres si finalizat Grafic de activitate pe luna anterioara.
01,02,14,15,16-02-2017
Formatat documente de lucru: adresa, initiativa legislativa, agenda de lucru, grafic de activitate, raport de activitate, formular de inscriere in audienta, minuta audienta, etc.
permanent
Activitati specifice: initiative legislative, amendamente, teme de interes local, intrebari/interpelari, etc. Dezbateri privind proiectele de lege aflate pe ordinea de zi si propuneri legislative Dezbateri si adoptarea unor solutii pe fondul problemelor semnalate prin petitii, sesizari, solicitari etc. Dosar arhiva legislative.
permanent
Audiente conform “Program de audiente” saptamanal, afisat si transmis prin media, Facebook:
Vineri: 16.00-18.00
Sambata: 8.00-10.00.
23,24-02-2017
Adrese catre Consiliul Local al Municipiului Constanta privind Anexa 2-Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2017, 3 adrese formulate.
31-05-2017
Adresa catre C.I.C al Consiliului Municipiului Constanta pentru afisarea pe portalul Primariei a informatiilor referitoare la sedintele Comisiilor de specialitate, in baza L 544/2001.
28-02-2017 31-03-2017 23-05-2017
Participare la sedintele Consiliului Local al Municipiului Constanta Participare la sedinta Comisiei de specialitate nr. 3:
Servicii publice, comert, turism si agreement.
06-31/03 03-06/04
Sesiune de lucru pentru extindere USR Constanta (Actvitatea nr.1: Dezvoltare website USR Constanta) Intocmit documente prezentare website Intocmit “Ghid sintetic cu pasii de urmat pentru ca noi persoane sa devina simpatizanti/membri USR” Intocmit “Ghid legislativ”privind monitorizarea activitatii in consiliile locale Elaborare subiecte dezbatere si mesaj pentru intalnirea cu simpatizantii din Medgidia, Mangalia.
Formatare documente de lucru: minuta sedintei cu simpatizantii, formular fisa de lucru.
permanent
Sedinta saptamanala a filialei USR Constanta.
Intalniri diverse
11,23-03 06-04
Vizite de lucru in teritoriu: MEDGIDIA, MANGALIA (2 vizite); Intalniri cu simpatizantii USR din cele doua localitati. (se vor vedea pozele de mai jos).
09-03-2017
Conferinta de presa: USR Constanta strategii de lucru.
28-02-2017 04-04-2017
Prezente media:
REALITATEA TV
NEPTUN TV
09-03-2017 08-04-2017
Eveniment, “Ne stim din strada. Acum te invitam sa facem cunostinta!”
Eveniment cu tema “Liderii Cetății: trecut, present și viitor”

Propuneri legislative:6
Amendamente: 8
Interpelări și întrebări:3
Declarații politice:0
Luări de cuvânt: 5