În data de 18.02.2019, Uniunea Salvați România Filiala Constanța a înaintat primarului şi consilierilor municipiului Constanța o solicitare de finanțare, începând chiar din acest an, a unui program de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu sau fără stăpân.

Domnule Primar, Doamnelor și Domnilor Consilieri Locali,

Având în vedere existența numărului mare de animale fără stăpân de pe străzile Constanței, nedemnă pentru un oraș european, trebuie găsită o soluție care va produce efecte pe termen mediu si lung. Principalele cauze ale apariției animalelor fără stăpân sunt reprezentate, după cum se precizează și în recomandările Organizației Mondiale a Sănătății Animalelor (OIE), animalele cu stăpân nesterilizate, abandonul și câinii fară stăpân care se reproduc necontrolat.

Cea mai bună soluție pentru a limita acest fenomen este suportarea din bugetul Consiliului Local a costurilor cu sterilizarea animalelor cu stăpân, fără pedigree, și a celor fără stăpân. Acest program se poate realiza prin întocmirea unui protocol de colaborare între Primăria Constanța și cabinetele veterinare (în cazul câinilor cu stăpân), și asociațiile pentru protecția animalelor care doresc să facă parte din program (în cazul câinilor fără stăpân).

În urma solicitării noastre în acest sens, și-au arătat disponibilitatea de a participa la programe de sterilizare gratuită în colaborare cu Primăria Constanța câteva cabinete veterinare din municipiul Constanța. Costurile precizate de acestea se ridică la 100 lei pentru un câine mascul și 150 lei pentru o femelă. De asemenea, din discuțiile purtate cu reprezentanții Animal Society – asociație care s-a implicat deja în astfel de campanii alături de autoritățile locale, inclusiv în Agigea – a rezultat că această asociație ar putea participa la două astfel de campanii pe an, având nevoie din partea primăriei doar de spațiul adecvat desfășurării intervențiilor și de cazare și masă pentru membrii echipei.

În consecință, vă rugăm ca la întocmirea bugetului local pentru anul în curs, să aveți în vedere alocarea sumei de 750.000 lei, necesară derulării unui program de sterilizare gratuită.

Metoda sterilizării este unanim acceptată ca fiind cea mai eficientă metodă de reducere a numărului câinilor fără stăpân, varianta aleasă până acum de administrație fiind pe cât de costisitoare, pe atât de ineficientă.

De altfel, așa cum ați precizat în adresa nr. L544-161/03.05.2018, sumele cheltuite în perioada 23.05.2016-02.04.2018 pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân s-au ridicat la 531.455,43 lei, consecința menționată prin aceeași adresă fiind aceea că numărul câinilor aflați pe domeniul public al municpiului a continuat să crească.

Cadrul legal este reprezentat de Legea de protecție a animalelor nr. 205/2004, precum și de prevederile art. 18, conform cărora ”Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizațiile de protecție a animalelor interesate de promovarea adopțiilor și sterilizarea cainilor”, și ale art. 41 alin (1) din HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului nr 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, “consiliile locale pot subvenționa total sau parțial sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza unității administrativ teritoriale (…)”