Guvernul României

Sediu: Palatul Victoria
Înființat in 1862

Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și care asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Numirea Guvernului se face de Președintele României pe baza votului de încredere acordat Guvernului de Parlament.

Președintele României

Reședință oficială: Palatul Cotroceni

Președintele României este șeful de stat al României. El are rolul de a reprezenta statul român în relațiile internaționale. Conform Constituției, este garantul independenței naționale, veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. De asemenea, președintele este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Parlamentul Romêniei

Tip: Parlament Bicameral
Camere: Senatul și Camera Deputaților
Sediu: Palatul Parlamentului, București

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. Parlamentul bicameral este divizat în două camere: Camera Deputaţilor şi Senat. Comparativ cu sistemul parlamentar unicameral, bicameralul permite dezbaterea mult mai profundă a proiectelor legislative, soluţii multiple, având efecte pozitive asupra calităţii actului legislativ.

Primăria

Sediu: bd. Tomis nr.51

Primăria constituie structura funcțională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Consiliul local

Sediu: bd. Tomis nr.51

Consiliul local este un organ de administrare ales de către cetățenii localității pentru a rezolva problemele de interes local. Este un „Parlament” local cu un număr mai mic de membri aleși. Consiliul se întrunește în ședințe de lucru care sunt publice − orice persoană poate participa la întâlnirile consiliului local. Consiliile locale trebuie să informeze cetățenii cât mai curând despre subiectele ce urmează a fi discutate la ședințe.

Consiliul judeţean

Sediu: Bulevardul Tomis 51

Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Prefectul

Sediu: Bulevardul Tomis 51

Prefectul, ca reprezentant al Guvernului, asigura realizarea intereselor nationale, respectarea legilor si a ordinii publice, exercita controlul cu privire la legalitatea actelor administrative autoritatilor publice locale si judetene, avizeaza numirea sau eliberarea din functie a conducatorilor serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei centrale organizate in judete si in municipiul Bucuresti, dispune luarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor cetatenilor, prin organele legal constituite.

Partidele politice

Partidele politice sunt asociaţii cu caracter politic ale cetăţenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea şi exercitarea voinţei lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituţie. Prin activitatea lor, partidele politice promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice şi stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri, potrivit legii.